Η ΕΤΑΙΡΙΑ  
 
Το 1986 αποκτήσαμε τον βασικό εξοπλισμό μας και συστήσαμε την εταιρία μας, με αντικείμενο τις επισκευές και ενισχύσεις φέροντος οργανισμού.
Αρχικά, η δραστηριότητά μας για δύο χρόνια περίπου, εντοπίστηκε στην Καλαμάτα.
Στη συνέχεια, με έδρα μας την Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα.
Σταδιακά εμπλουτίσαμε τον εξοπλισμό μας και αναπτυχθήκαμε έτσι, ώστε να μπορούμε σήμερα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις οποιουδήποτε σχετικού έργου.
Οι χώροι μας (γραφείο, αποθήκη και εργαστήριο) έχουν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις μας, για διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
   
          
          Θανάσης Βυτινιώτης
          πολιτικός μηχανικός ΕΔΕ
          
          Ελένη Μαρκοβίτση
          αρχιτέκτονας μηχανικός
 
Designed & Developed by FUEL