εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite)

εποξειδικές ρητίνες

επικολλητά ελάσματα


C.F.R.P.

τσιμεντενέσεις

(υδρο) αμμοβολή

          
          Θανάσης Βυτινιώτης
          πολιτικός μηχανικός ΕΔΕ
          
          Ελένη Μαρκοβίτση
          αρχιτέκτονας μηχανικός
 
Designed & Developed by FUEL